Webbredaktionen Teckensurra är en daglig verksamhet, vilken lyder under rättighetslagen LSS (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade)

Webbredaktionen Teckensurra är en daglig verksamhet, vilken lyder under rättighetslagen LSS (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade). Verksamheten vänder sig vuxna personer med flerfunktionsnedsättningar vilka gemensamt är i behov av en teckenspråkig miljö, utifrån sin dövhet, hörselnedsättning och/eller andra kommunikations och funktionsnedsättningar. Verksamheten är förlagd på Gärdet i centrala Stockholm, nära till kommunikationer.

Teckensurra driver en webbredaktion som har till huvuduppgift att arbeta med redaktionella arbetsuppgifter och har en egen webbsida. Syftet är att sprida och även ta emot informativa reportage, foto eller via film samt skapa intresse och samverka med andra personer vilka tillhör målgruppen och även utanför målgruppen. Vi intervjuar, filmar, redigerar och publicerar på webbsidan men även på Facebook.

Redaktionsmöten

Vi har redaktionsmöten dagligen, där vi omvärlds bevakar och följer dagsaktuella nyheter.

Publiceringsmöten

Vi har veckovisa produktionsmöten där vi diskuterar och utvärderar våra produktioner.

Vi är jämlika, vi har bara olika behov

Vi fokuserar inte på hinder utan betonar och utgår istället från de möjligheter varje arbetstagare har.

Tillsammans med arbetstagares och stödkollegers insatser

Så återfinns de stora framgångsfaktorerna genom den tid varje enskild arbetstagare får vilket betyder att man är med från idé till ett färdigt resultat efter varje arbetstagares önskan och arbetsförmåga. Teckensurra erbjuder också skapande verksamhet vilken utgår från LV, Levande Verkstads pedagogik. LV och dess pedagogik utgår från antagandet av att alla människor i grunden är skapande och har ett behov av att uttrycka sig.

Det är kultur och skapande arbete i olika former med syfte att ge alternativa uttryckssätt utifrån sin förmåga.

Redaktionen

Samtliga av redaktionens arbetsuppgifter är viktiga och alla behövs, vi alla har ett lika värde.

VI-tänkande

Vi är öppna för arbete över gränser och vi har ett VI tänk!

Under arbetstid erbjuder vi även friskvård i olika omfattning

På gym, bad i varmbad, eller vanligt traditionellt bad efter behov där stödkollegor självklart finns på plats.